فروش اکانت کرکی WindScribe

جز برترین وی پی ان های جهان

اشتراک 6ماهه

تحویل 1 تا 24 ساعت
1 ماه گارانتی و همچنین امکان افزایش گارانتی تا 6 ماه
جز 10 وی پی ان برتر
قابل استفاده در تمامی پلتفورم ها ( سیستم عامل ها)
دارای 63 کشور و 110 شهر و 179 سرور و بیش از 11 هزار ایپی ادرس
دارای 4 پروتکل های OEPNVPN و همچنین پروتکول جدید وایدگارد
امکان اجرا روی 2 دستگاه همزمان
کدگذاری بسیار قوی نظامی AES-256bit

اشتراک یکساله

3 ماه گارانتی و همچنین امکان افزایش گارانتی تا 12ماه
تحویل 1 تا 24 ساعت
جز 10 وی پی ان برتر
قابل استفاده در تمامی پلتفورم ها ( سیستم عامل ها)
دارای 63 کشور و 110 شهر و 179 سرور و بیش از 11 هزار ایپی ادرس
دارای 4 پروتکل های OEPNVPN و همچنین پروتکول جدید وایدگارد
امکان اجرا روی 2 دستگاه همزمان
کدگذاری بسیار قوی نظامی AES-256bit

اشتراک دوساله

5 ماه گارانتی و همچنین امکان افزایش گارانتی تا 12ماه
تحویل 1 تا 24 ساعت
جز 10 وی پی ان برتر
قابل استفاده در تمامی پلتفورم ها ( سیستم عامل ها)
دارای 63 کشور و 110 شهر و 179 سرور و بیش از 11 هزار ایپی ادرس
دارای 4 پروتکل های OEPNVPN و همچنین پروتکول جدید وایدگارد
امکان اجرا روی 2 دستگاه همزمان
کدگذاری بسیار قوی نظامی AES-256bit

اشتراک سه ساله

8 ماه گارانتی و همچنین امکان افزایش گارانتی تا 12ماه
تحویل 1 تا 24 ساعت
جز 10 وی پی ان برتر
قابل استفاده در تمامی پلتفورم ها ( سیستم عامل ها)
دارای 63 کشور و 110 شهر و 179 سرور و بیش از 11 هزار ایپی ادرس
دارای 4 پروتکل های OEPNVPN و همچنین پروتکول جدید وایدگارد
امکان اجرا روی 2 دستگاه همزمان
کدگذاری بسیار قوی نظامی AES-256bit